Program šolanja jadralnih pilotov

Vuk-T kokpit
  • Teorija letenja (aerodinamika)
  • Konstrukcija, materiali in gradnja letal
  • Letalski instrumenti
  • Letalska navigacija
  • Meteorologija za letalstvo
  • Letalska pravila in predpisi po JAR
  • Radijska komunikacija
  • Letalska medicina
  • Padala

Teoretični del tečaja bo potekal dvakrat tedensko (torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure). Po zaključku predavanj bodo razpisani izpiti iz posameznih predmetov.

Vpisnina (vključuje članarino v klubu za eno leto, literaturo in izpite) je 375 EUR.
Transakcijski račun za plačilo tečaja: 02044 – 0011481160, NLB

Praktični del tečaja poteka na jadralnem dvosedežnem letalu tipa Blanik, s katerim je predvidenih 40 – 50 poletov z učiteljem in 20 letov samostojno. Tečaj se izvaja z aerovlekom. Šolanje traja 14 dni in bo predvidoma organizirano v začetku julija 2010, najverjetneje na letališču v Bovcu. Prenočišče in prehrana bosta organizirana.
Po zaključenem osnovnem šolanju se prične jadranje z učiteljem. Dokler si učenec ne pridobi dovolj izkušenj, mu ni dovoljeno samostojno jadranje. Po zadostnih samostojnih jadranjih na letalu Blanik se učenca prešola na enosedežno letalo tipa VUK. Tako si sčasoma nabere dovolj ur (30 samostojnih ur) za pristop k izpitu.
Jadralno letenje je v Sloveniji sezonski šport in se odvija načeloma od maja do konca septembra. Poleg letenja v Bovcu letimo tudi v Podpeči, kjer imamo vzletišče. Po opravljenem tečaju bo organizirano jadranje na letališčih Podpeč pri Ljubljani in Bovec do izpolnitve pogojev za pristop k izpitu – odletenih 30 ur samostojnega letenja.

Dovoljenje jadralnega pilota se pridobi po opravljenem izpitu pred državno izpitno komisijo. Po zaključenem tečaju je možno leteti na klubskih jadralnih enosedih letalih tipa DG – 100, Cirrus in VUK.