Program šolanja motornih pilotov po predpisih JAR

Pogoji: starost najmanj 17 let, opravljeni teoretični izpiti iz naslednjih predmetov:

Piper Tomahawk kokpit
  • Teorija letenja (aerodinamika)
  • Konstrukcija, materiali in gradnja letal
  • Letalski instrumenti
  • Letalska navigacija
  • Meteorologija za letalstvo
  • Letalska pravila in predpisi po JAR
  • Radijska komunikacija
  • Pogonska grupa (motorji)
  • Radionavigacijska sredstva (CVFR)
  • Letalska medicina

Teoretični del tečaja bo potekal dvakrat tedensko (torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure). Po zaključku predavanj bodo razpisani izpiti iz posameznih predmetov.

Vpisnina (vključuje članarino v klubu za eno leto, literaturo in izpite) je 375 EUR.
Transakcijski račun za plačilo tečaja: 02044 – 0011481160, NLB

Praktični del šolanja se izvaja na letalu Cessna 172 (štirisedežno letalo) ali Piper Tomahawk 38 (dvosedežno letalo). Šolanje poteka na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik) po dogovoru z učiteljem in po mednarodnih predpisih JAR, ki so potrjeni na upravi RS za civilno letalstvo. Ura letenja se obračuna po veljavnem ceniku.

Po končanem praktičnem šolanju in ob opravljenem teoretičnem preizkusu znanja na Ministrstvu za promet – Direktoratu za civilno letalstvo sledi praktični izpit pred državno komisijo za pridobitev dovoljenja zasebnega pilota – PPL.